Përmes ligjit për qeverinë kërkohet që të bëhet strukturimi apo kufizimi i numrit të ministrive

Përmes ligjit për qeverinë kërkohet që të bëhet strukturimi apo kufizimi i numrit të ministrive

Departamenti i programeve të Universitetit të Londrës me drejtim akademik nga London School of Economics and Political Science në Kolegjin Riinvest sot mbajti debatin e parë “Talk the talk” ku u diskutua për Projektligjin për Qeverinë.

Bazuar në informatat dhe hetimet e realizuara nga Drejtoria për Hetimin e Trafikimit me Qenie Njerëzore (DHTQNJ) me datën 16.05.2019 është realizuar një operacion policor, që ka rezultuar me kontrollimin e një klinike private në rajonin e Prishtinës dhe me arrestimin e katër (4) personave të dyshuar për kryerje të veprave penale: transplantim i kundërligjshëm dhe trafikim i organeve dhe qelizave njerëzore’ si dhe