Colors: Yellow Color

Shumë lloje të sëmundjeve të veshkave mund të parandalohen, shtyhen, ose të mbahen nën kontroll kur zbatohen masat e duhura parandaluese që në stadet më të hershme. Masa të cilat kanë të bëjnë kryesisht me ndjekjen e një stili të shëndetshëm jetese, si dhe kryerjen e kontrolleve rutinë tek mjeku specialist.

Flash Lajme