Banka Botërore ka publikuar se rreth 4.3% e fëmijëve në Shqipëri nuk janë të regjistruar ose kanë braktisur shkollën fillore. Ndërsa shqetësues mbetet fakti se fenomeni është problematik edhe te adoleshentët.

Këto të dhëna e rendisin Shqipërinë në një nivel mesatar krahasuar me rajonin, ku përqindjen më të lartë e zë Maqedonia me rreth 8.29%.

Vetëm përgjatë vitit 2017 rreth 6000 djem dhe vajza kanë braktisur arsimin parauniversitar. Linda Pino, kordinatore e koalicionit për arsimin, në një intervist për Ora News rëndit disa shkaqe.

Së pari ka të bëjë me vajzat që vijnë nga komuniteti rom dhe egjiptian, të cilat shkojnë deri në klasën e 5-të dhe më pas për shkak të kulturave të tyre, por edhe për shkak të kushteve nuk ndjekin shkollën”

Eliminimi i fenomeneve të tilla sipas Pinos, do të vinte së pari nga rritja e buxhetit për arsimin.

Aktualisht që flasim 2.9% e buxhetit të ministrisë së Arsimit shkon për arsimin parauniversitar publik. Ndërkohë që në vendet të botës alokohen 5% të GDP për arsimin në vend. Ne jemi larg kësaj shifre’

Shqipëria ka shënuar vlerën më të ulët të fëmijëve që braktisin shkollën në vitin 2014, ku sipas të dhënave fëmijët jashtë shkollës ishin 3.8%.

b.b/dita

Flash Lajme