Lamtumirë kilogram i vjetër! Përkufizimi i ri botëror i kilogramit, i pavarur nga çdo objekt tjetër fizik pritet të hyjë sot në fuqi.

Sistemi i ri i masës ndërkombëtare, që përfshin gjithashtu amperin, kelvin dhe molin, u bë i vlefshëm në nëntor në Versajë, në afërsi të Parisit, nga Konferenca e Përgjithshme e Peshave dhe Masave (CGPM) e themeluar në fund të shekullit XIX, që mblidhet çdo katër deri në gjashtë vjet.

Përfaqësues nga 60 shtete votuan në atë kohë një vendim historik në mbështetje të një përkufizimi të ri të Sistemit Ndërkombëtar të Njësive (SI), duke ndryshuar në këtë mënyrë, përkufizimin botëror për kilogramin, amperin, kelvin dhe molin.

Deri tani, një kilogram përkufizohej i barabartë me masën e Kilogramit, një cilindër platin dhe iridium të ruajtur saktësisht nga 1889 në Zyrën Ndërkombëtare të Peshave dhe Masave (BIPM) në Sevres, pranë Parisit.

Nga ana tjetër u vu re se masa e prototipit ndërkombëtar kishte pësuar një ndryshim të lehtë në raport me ato të gjashtë kopjeve dëshmitare të realizuara në të njëjtën periudhë.

Ky ndryshim është dukshëm i parëndësishëm për qeniet njerëzore kur bëhet fjalë për të arritur në një përfundim, por mund të shndërrohet në problematik , pasi shkenca dhe industria po hyjnë në epokën e grimcave pafundësisht të vogla me zhvillimin e teknologjive kuantike.

Kilogrami do të përkufizohet tani duke u nisur nga Konstantja e Plankut (h) e fizikës kuantike.

j.l./ dita

Flash Lajme