Fobitë janë të njohura si emocionet shqetësuese të ndikuara nga ambientet ose sendet dhe të japin ndjenjë frike si reale ashtu edhe imagjinare. Për disa njerëz fobitë mund të jenë të padurueshme dhe të rrezikshme për jetën, për të tjerët fobitë mund të jenë të çuditshme.

Flash Lajme