Një orë plastike madje ka rezultuar edhe deri në 8 herë më e ndotur se një tualet dhe shumë herë më e ndotur se një orë metalike. Ndaj edhe një orë dore duhet të sterilizohet të paktën një herë në muaj.

Ora më e ndotur është kjo më poshtë, 8,3 herë më tepër se një tualetImage

5,8 herë më e ndotur se një tualetImageImage

3,3 herë më e ndotur se një tualetImageImage

4,7 herë më  e ndotur…ImageImage

3,3 herë herë më  e ndotur…ImageImage 3,3 herë më e ndotur se një wc…ImageImage


Flash Lajme