Emrat/ Përfituesit e këstit të tretë duhet të dorëzojnë dokumentet në Ministrinë e Financave. Për përfituesit, afati i dosjes deri në fund të shtatorit. 13 mijë emra në radhë

Ministria e Financave ka publikuar emrat e trashëgimtarëve të ish-të përndjekurve politikë që do të dëmshpërblehen. Bëhet fjalë për 480 emra të rinj në kategorinë e trashëgimtarëve, të cilëve u kërkohet të dorëzojnë në Drejtorinë e Përfitimeve certifikatë personale dhe numër të ri të llogarisë bankare. Pas këtij veprimi, ata mund të tërheqin këstin, sipas shumës që i takon gjithsecilit. “Shekulli” boton sot përfituesit e rinj, ndërkohë që për të tjerët është caktuar statusi i çdo dosjeje, e cila duhet të rregullohet në krye të dy muajve.

Afati

Një muaj e gjysmë afat do të kenë në dispozicion trashëgimtarët për të dorëzuar dokumentet që nevojiten pranë Drejtorisë së Pagave dhe Dëmshpërblimeve. Përkundrejt të dënuarve që jetojnë, të cilët mjaftohen duke dorëzuar vetëm certifikatë familjare dhe numër llogarie, lista e kërkesave për trashëgimtarët është më gjerë. Nga këta të fundit për lëvrimin e çdo kësti kërkohet: kopje e letërnjoftimit, numër llogarie, certifikatë vdekjeje, certifikatë e trungut familjar, dëshmi trashëgimie dhe prokurë. Sipas Ministrisë së Financave, certifikata e vdekjes është kusht ligjor për shpërndarjen e dëmshpërblimit dhe nuk zëvendësohet me vendim gjykate që shpall të vdekur individin. E njëjta gjë vlen edhe për certifikatën e trungut të familjes, e cila nuk mund të zëvendësohet me certifikatë negative të lëshuar nga zyrat e Gjendjes Civile. Nga ana tjetër, nëse nuk ka një përfaqësues me prokurë, procesi ndërlikohet edhe më tepër, pasi duhet që për në ndarjen e çdo pagese të gjithë përfituesit e radhës së parë dhe të dytë që kanë aplikuar të kenë bërë dorëzimin e dokumenteve. Në të kundërt, dosja mbetet e bllokuar. Është pikërisht kjo një ndër arsyet, krahas pamjaftueshmërisë së fondit, ajo që ka sjellë ngadalësim të procesit për këtë kategori. N.Gj

BAFTJAREALLAJBEU
LUIZATOMORTYRKU
HYSENTOMORALLAJBEU
FATIMEVEIZAJ
DINEHAKISEITAJ
DURIMHAKIVEIZAJ
KIMETEHAKIVEIZAJ
HASIMEHAKINAZERAJ
BUKURIJEMANCILA
XHILERUBLIA
FLUTURACAMI
SIBEGJOSHI
AFERDITALETA
YLLKAMANCILA
HEKURANMANCILA
MARIKAPEPPO
MYNYREBEXHETCANE
BUJARBEXHETSEJDO
MEDIMEBEXHETSEJDO
HASEKOBEXHETCOLLAKU
BEGZANEISUFARAPI
XHEVITISUFOSHAFI
HAXHIISUFOSHAFI
IDUSHEADEMPUDJA
RAMAZANADEMPUDJA
DELIPADEMPUDJA
HAXHIADEMPUDJA
ZELIADEMALDISHA
DEJEADEMPUDJA
NESLIBEXHAFERRBALILI
SHPRESAQEMALFRASHERI
AGRONQEMALBALILI
HATEMEKALEMAJ
KADRIMEHMETKALEMAJ
NAILEMEHMETDERVISHI
MELAIZEMEHMETRAMA
MYSLIMANMEHMETKALEMAJ
XHEVITMEHMETKALEMAJ
JORGULLESHUPULI
MARINANIKOLLABASHO
JARASNIKOLLASHUPULI
SPIRONIKOLLASHUPULI
ELENANIKOLLAJANI
VASILLONIKOLLAPOCI
RABIJEZYFERROCI
ISUFKODHELROCI
MERSINEKODHELBODURII
RAMAZANKODHELROCI
FERIDEKODHELTOSKA
NEIMKODHELROCI
ARBENKODHELROCI
DASHAMIRSELAMIGJYLI
ZINAPALBAZE
DHURATADRAGOBAZE
ILIRDRAGOBAZE
SUZANADRAGOCAMA
YLLIDRAGOBAZE
GANXHERROKTONEJ
AGELASHTONEJ(SHKURTAJ)
LAZERLASHTONEJ
LUIGJLASHTONEJ
RROKLASHTONEJ
ZEFLASHTONEJ
ÇILELASHTONEJ(GOCAJ)
EGLANTINAHAJDARMEHMETI
ENITEHAJDARMOCI
ERVEHEHAJDARPERJAKU
TEUTAHAJDARMEHMETI
VELICANHAJDARGOLEMI
SHPRESAABDYLHARIFI
GEZIMABDYLHARIFI
BASHKIMABDYLHARIFI
EMINEABDYLHARIFI
KUJTIMABDYLHARIFI
SHPRESIMABDYLHARIFI
NAIMABDYLHARIFI
TOMORRABDYLHARIFI
FEJZIJEABDYLDIVA(HARIFI)
GJYZEJONUZCELAJ
MALIQJONUZALIJA
RUSTEMJONUZALIJA
SAITJONUZALIJA
SHEFQETJONUZALIJA
SELAUDINPIROILJAZI
NAILEMUSLIMAGO
AGRONRESHATAGO
DRITARESHATAGO
FLORESHARESHATVOKOPOLA
GJYLFIZARERESHATXHINDOLI
ZYHRARESHATLUARI
PERPARIMRESHATAGO
BUKURIJEISTREFBACE
MIRELAREFIKBACE
TEUTAREFIKASKA
ZHANETAREFIKBACE
GJONZEFVOLAJ
HANEZEFPLLUMAJ
NDUEZEFVOLAJ
NIKOLLZEFVOLAJ
PJETERZEFVOLAJ
VITOREZEFPLLUMAJ
AGRONRESULTARELLI
NJAZIRESULTARELLI
PELLUMBRESULTARELLI
SANABERRESULHOXHA
LYTFIJEALUSHBESHELLO
NEVRUSGANIBESHELLO
RAZIJEHALIMNURKA
SHYQYRIHALIMHAZIZI
BAJAMEHALIMTOMORI
METULLAHALIMSADIKU
BEQIRHALIMHAZIZI
QERIMEHALIMFARIA
BUKURIJEZENELDRIZA
LULJETASHEFKIDRIZA
ALISHEFKIDRIZA
NADIRESHEFKIBRAHAJ
SHKELZENSHEFKIDRIZA
GAZMENDSHEFKIDRIZA
SHPETIMSHEFKIDRIZA
MEJREMEHASANCELAJ
QAMILEMINCELAJ
BEDRIJEEMINHALILAJ
FADILEMINCELAJ
FATIMEISLAMSULA
BAJRAMBEXHETSULA
ZINIBEXHETSULA
DRITANDUEKOLA
KOLNDUEKOLA
DONATAQERIMSELMANAJ
ISMETESELIMKOSTRECI
ENVERSELIMZYMA
QAMILERAKIPTAFA
XHEMALKADRITAFA
XHILEKADRITAFA
XHAFERRKADRITAFA
PETREFKADRITAFA
QEFSERESIHATXORXI
SHPRESAQANIXORXI
NERITANQANIXORXI
NEXHMIJEOSMANSALIU
FETIEHAMDILAMCE
SHPETIMHAMDISALIU
HATIXHEHAMDIZENELI
SUZANAHAMDIDAKOLLI
TEUTAHAMDIKONA
FATMIRHAMDISALIU
SILVANAHAMDIARAPAJ
FATOMYFTARGRAMSHI
VERJANEDERVISHHASANI
ISMETDERVISHGRAMSHI
BISEREDERVISHZYLJA
ELMAZEDERVISHLEZHA
AGRONDERVISHGRAMSHI
MIMOZADERVISHGOKOVI
LULEMEHILLMARKU
LAZERMARKMARKU
AGEMARKKRONI
SHAQEMARKPREKA
LEZEMARKSHPORI
MARIKAGJYSHSHERAJ
QEMALSERVETSHERAJ
AGIMSERVETSHERAJ
TEKISERVETSHERAJ
BEJAZITSERVETSHERAJ
JANILOLIKOLO
ARETILOLIJORGJI
THOMALOLIKOLO
SOTIRLOLIKOLO
KRISTOFORSERODILO
NOLISERODILO
LEFTERSERODILO
EFTALISEROPAPA
NIKOLETAZEFDABERDAKU
KOLËERNESTDABERDAKU
MARÇELAERNESTDABERDAKU
RUSHEBAJRAMAVDIAJ
ANGJELINFRROKTARAZHI
AUGUSTINFRROKTARAZHI
PASHKEFRROKTARAZHI
LIZENDUEBARBULLUSHI
REGJINANUSHBARBULLUSHI
PERPARIJESHABANBAKO
TAHIRJAKUPBAKO
SHPETIMJAKUPBAKO
GIMIJAKUPBAKO
LULEJAKRAMA
LINEPOGPREBIBAJ(RAMA)
VASILTHOMAFOTIU
JORJI(JORGJI)THOMAFOTIU
LEFTERTHOMAFOTIU
MARGARITATHOMANASTO
MERIPANDOKOSTURI
KLIOPANDOEVANGJELI
GRIGORJANKOMULLA
DRITASHABANHARIZI
SHKELQIMFEJZIHARIZI
ANILAFEJZIMINGAJ
DILELUCGRISHAJ
AGEMARKBAKALLI(GRISHAJ)
GJOKMARKGRISHAJ
PRENDEMARKPRENDASHI(GRISHAJ)
LUMNIJEMARKGRISHAJ
MARIEMARKGRISHAJ
LAVDIJEHASANHASANBELLIU
GËZIMFAIKHASANBELLI(HASANBELLIU)
HATIXHEFAIKHASANBELLI(HASANBELLIU)
MIMOZAFAIKMEMUSHAJ
DURIMFAIKHASANBELLIU
ENDRIFAIKHASANBELLIU
NAFIJESALIKOÇI
NAZMIJESALIVUTHI
LIRIJESALIHASAJ
KISMETSALIVATA
NAZMISALIVATA
ENVERSALIVATA
NADIREOSMANHALILI(HIJA)
FIQIRETEOSMANCELEPIJA(HIJA)
ARTANOSMANHIJA
ALBANAOSMANÇOÇJA(HIJA)
MANJOLAOSMANCARA(HIJA)
ULUMBIJEEMINALKU(ALLCIU)
ANILAHASHIMREXHA
ROZETAHASHIMRAMA
ETMIRHASHIMALKU(ALLCIU)
MRINDREKEPECAJ
RROKTOMEPECAJ
LENETOMEDODA(PECAJ)
PRELETOMEPECAJ
LUÇETOMEGJOKA(PECAJ)
GJOKETOMEPECAJ
LIRIJEMEHMETGJONI(STURCE)
BURHANMEHMETSTURCE
SHPRESAMEHMETBRAHIMI(STURCE)
KUJTIMMEHMETSTURCE
GASPERQERIMSADIKU
ANETAPJETERSADIKU
BARIJEYMERELEZI
BASHKIMSHABANELEZI
FATMIRASHABANKOTKA(ELEZI)
GEZIMSHABANELEZI
ZAIDESHABANELEZI
LUMTURIESHABANELEZI
FLORJANDAGANIPAJA(TARJA)
ERVINPETRITPAJA
ADNANMEHMETISUFI
ELENIKOLEPRIFTI
GJERGJIFERDINANDPRIFTI
MARINELAFERDINANDPRIFTI
ZAHIDEABAZGJOÇI
RAMADANXHETANGJOÇI
HYSENXHETANGJOÇI
NADIRE(NURIJE)REXHEPÇOPJA(DROGU)
MUSTAFAREXHEPDROGU
SHABANREXHEPDROGU
LUMTURIJEREXHEPSARAÇI
LIRIJEREXHEPHAFIZI
BILALSULEJMANKALAJA
IZETABDULLABUNATI(BONATI)
POLIKSENITHANASVOGLI
AKILINILIAVOGLI
ELCAILIAVULO
DHIMITERILIAVOGLI
PIROILIAVOGLI
STELLAILIABEZHANI
HAZBIJEMEHMETKURTI
SADIKTAHIRKURTI
RUSTANTAHIRKURTI
SKENDERTAHIRKURTI
RABIETAHIRSHQUTI
HAJRIETAHIRDOCI
BAJRAMTAHIRKURTI
VALENTINATAHIRLEKA
QAZIMEMEHMET
ZINEZENELBELUL
RABIANZENELELEZI
LIKOZENELMEHMET
BARIJEZENELREMBI
SABIKEZENELDOKO
LUZEZENELNAKOLECI
SABIHEUZEIRPOSHI
PRANVERAETHEMSELFO
MUSINEETHEMCIPI
UZEIRETHEMPOSHI
BEGZOETHEMSHEHU
SHEGUSHEMUSABUFI
BEHIJERAMDANZADEJA
LULEVERARAMDANSHTARA
MEVLUDERAMDANZADEJA
FATMIRRAMADANBUFI
AGEGJONVUKSANI
BOREDEDEJAKAJ
GJERGJDEDEVUKSANI
SHKURTEDEDEMARINAJ
ZOGEDEDEDUKAJ
LULEDEDEVUKSANI
EDUARDDEDEVUKSANI
KATRINENDUEPJETRA
GJONDEDPJETRA
GEZIMDEDPJETRA
LIZEDEDPJETRA
BARDHOKDEDPJETRA
REFIJEGORICA
HAVASEFEDINSHEHAJ
ANKOSEFEDINSHEHU
FERUZESEFEDINMYSENI
AJRIJESEFEDINAGAJ
HYRIJESEFEDINTHAÇI
HAJREDINHATEMGJORLLAKU
CILJETAHOXHA (RAMO)
REMIAQIFELMAZI
SULBIJEAQIFNELI
DALLENDYSHEAQIFNASUFI
FEHMIAQIFZEBI
BILBILAQIFZEBI
BIKESULEPARUNI
SHPRESAMURATHOXHA
VALDETEMURATPARUNI
VALBONAMURATPARUNI
HATIXHEGOGOLLI
DILFIRUSALITOPTANI
DIANAALIBONATI
AFERDITAIBRAHIMLUZI
BUKURIEIBRAHIMLUZI
SKENDERIBRAHIMLUZI
MEHMETIBRAHIMLUZI
GERMAINEMERIA
FEDOQAMILHABILAJ
LAVDOSHSELMANHABILAJ
BEQIRSELMANHABILAJ
HABILSELMANHABILAJ
NAMIKSELMANHABILAJ
HAJRIJESULIBERBERI
MINIRNEVRUZBERBERI
SHEFQETNEVRUZBERBERI
DRITANEVRUZMORINA
DONIKANEVRUZQOSJA
LIRIJENEVRUZPAMBUKU
ELEFTERIASPIROKALIVA
THOMASPIROBAKIRI
ELENISPIROBAKIRI
JALLDESXHEZMIBEDINI
RUBIJEXHEZMIRESILIA
NERGJEZEXHEZMIKRYEZIU
HATOTATOALIMERKAJ
QEMALAHMETALIMERKAJ
HAXHIAHMETALIMERKAJ
ANIFEAHMETDEMAJ
ESMAAHMETMEMINAJ
QANIEAHMETDURAJ
ZAIMAHMETASIMETAJ(ALIMERKAJ)
ANASTASIASTEFOKALLUSHI
AMALIAKOZMAZAHO
MERIKOZMAANDREA
PARASQEVULLAKOZMAMOJA
MIHALKOZMAKALLUSHI
ÇLIRIMEBARJAMXHIXHO
ZALOBARJAMTOPÇI
NAJADABARJAMAGUSH
XHANEBARJAMMORAITI
RESMIJEBARJAMREZHDA
FOTONAUMMITRE
SOTIRNAUMMITRE
SPIRONAUMMITRE
ALEKONAUMMITRE
SAFIJESHEFQETMARKO
LAJEMEMHETMEAJ
BARDHEHASANSYKAJ
FATMIRAHASANBAJRAKTARI
KUJTIMHASANMEAJ
SHKURTEHASANÇOBAJ
LIRIJEHASANNDREJAJ
BERHANHASANMEAJ
VEHBIHASANMEAJ
BUKURIJEHASANSYKAJ
ANTONKOLËPEPA
PAULINKOLËPEPA
SYRJATOTOBAJAJ
RASIMTOTOBAJAJ
SOFIETOTOREKA(BAJAJ)
LUTOTOTOBAJAJ
EMINERAKIPKASA
FAIKRAKIPTAFANI
MISIRRAKIPTAFANI
HAJRIJERAKIPCANI
MELEQERAKIPDRAGOTI
BRAHIMSHABANMETA
GJYLIJESHABANZYBERI(META)
HAMDISHABANMETA
NURIJESHABANGJYSHI(META)
FAHRIJESHABANMETA
SALIJEDEMIRALIPASHO
RIDVANDEMIRALIMULLAHI
MUSTAFADEMIRALIMULLAHI
YRTEREDEMIRALIMULLAHI
MYRVETEDEMIRALIPIQONI
REFIJEDEMIRALIMULLAHI
NAIMESURJAMEZINI
HAXHIRESURJAHAXHIRAJ
LILJANASURJAMEZINI
ARDIANSURJAMEZINI
VILMASURJAMEZINI
MIMOZASURJAPAPAVANGJELI
ZENELISUFLAME
ATIXHEISUFMALE
XHITAISUFALO
ZEFDEDLEKA
NUSHEDEDPALOKA
LUKEDEDNDOJ
PJETERDEDLEKA
GJONDEDLEKA
KASIANISPIROMIJO
ELPIDHASPIROCENO
MARGARITASPIROPASKALI
VIOLETASPIROPASKALI
EFTHIMIASPIROPASKALI
ELISABETASPIROPASKALI
ANESTISPIROPASKALI
VIOLETASPIROGJUZI
DORIELAELEZALLCI
ISUFELEZALLCI
DURIMELEZALLCI
BUKURIJEHAJREDINCULLHAI
LIRIHAKISPAHIA
NAUSIKAALISPAHIA
BARDHALISPAHIA
DRITANALISPAHIA
LINDITAALISPAHIA
AGRONALISPAHIA
SADIJESHEHU
SABRIECEKANI
ASIJEMANSANAKU
ELIDAELIDA
ARTISHEHU
FERITSABRIQAMA
MESTANSABRIQAMA
SELVISABRIQAMA
TEKISABRIQAMA
GYLYZASABRIQAMA
MERZAISABRIQAMA
HATLIJEZYBERCALI
FIQIRETEZYBERVOGLI
IKBALEZYBERGURABARDHI
BUJARZYBERKOKOLI
PRENALLESHLLESHI
TONINZEFLLESHI
BARDHEZEFLLESHI
GOLEMZEFLLESHI
NIKOLLZEFLLESHI
PASHKZEFLLESHI
SADIJEFAIKRADOVICKA
DRITAISLAMGJASULA
YLLIISLAMRADOVICKA
AGIMISLAMRADOVICKA
CLIRIMISLAMRADOVICKA
NEXHATIJEJONUZBULAJ
NEXHMIJEJONUZSTERMASI
NERMINEJONUZDERMANI
NESIMEJONUZMULLAI
BELKIZEJONUZSHEHI
AGIMEJONUZLEKSANI
IHSANJONUZBULAJ
HYRIJEASLLANI
MILDRETSUADTOTO
SELMASUADSERREQI
RROKVASSIMONI
MARIJEVASKASNECI
ISMETEMAHMUTKERCIKU
INGRIDESTREFLIKA
ALBANESTREFKERCIKU
DUDERAMOGJONZENELI
SHADIEBEGOMALAJ
BARDHOSHBEGOGJONZENELI
ZALIKABEGOXHANI
ISABEGOGJONZENELI
GJENOVEFAILISTAMBOLLA
EDMONDPJETERSTAMBOLLA

Flash Lajme

Më të lexuarat

  • Week

  • Month

  • All