Transport publik falas, ndalim të punëve ndërtimore dhe parking më të shtrenjtë janë ndër masat urgjente në kompetencë të Qytetit të Shkupit të cilat kanë hyrë në fuqi prej sonte nga ora 18.

Siç informuan nga Qyteti i Shkupit, masat dhe rekomandimet e publikuara urgjente për uljen e ndotjes së ajrit, të cilat kanë hyrë në fuqi sot nga ora 18, janë në pajtim me Ligjin për cilësi të ajrit, dhe me kërkesë së Qeverisë dhe Ministrisë së Shëndetësisë. Po ndërmerren pas marrjes së njoftimit nga Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor se cilësia e ajrit dy ditë me radhë ka tejkaluar minimumin e përcaktuar me ligj μg/m3 në stacionet matëse në Karposh dhe Lisiçe. Masat dhe rekomandimet e Qytetit të Shkupit parashikojnë nga ora 18 vendosjen e transportit publik falas në autobusët e NQP dhe në autobusët e transportuesve privatë, deri në momentin e uljes së ndotjes, për çfarë opinioni në mënyrë plotësuese do të njoftohet. Ndërpriten edhe të gjitha aktivitetet ndërtimore, njëherit, thirren të gjithë kryetarët e komunave të Qytetit të
Shkupit, t’i ndërpresin aktivitetet ndërtimore në vendet e ndërtimit në kompetencë të tyre. Çmimi për parkim në vende parkimet e Parkingut të
qytetit nga ky moment dyfish rritet dhe kjo vlen deri në pezullimin e masave urgjente. Njëherit, i bëhet thirrje Ministrisë së Punëve të Brendshme të zbatojë përkufizim zë trajnimeve të auto-shkollave nga ora 9:30 e deri në 14:30 dhe pas orës 18:00, Inspektorati Shtetëror për Mjedis të Jetesës dhe komunave të kryejnë kontrolle të përforcuara mbi instalimet që janë nën ingerenca të tyre.

Flash Lajme

Më të lexuarat