“Në objektin e Brigadës së Zjarrfikësve është vendosur tabela, e cila tregon se ky objekt i takon Brigadës së Zjarrfikësve, por e njëjta shkruan vetëm në gjuhën maqedonase dhe jo edhe në gjuhën shqipe.

Ndërsa në hyrje të objektit ekziston tabela e cila shkruan edhe në gjuhën shqipe, por e njëjta ka gabime të shumta drejtshkrimore dhe sintaksore. Pavarësisht se është formuar Agjencia për Zbatimin e Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve, gabimet po vazhdojnë të ndodhin dhe tabelat nuk po vendosen edhe në gjuhën shqipe.”

Flash Lajme