Mali i Zi

Colors: Purple Color

Qeveria e Malit të Zi në mbledhjen e së enjtes vërtetoi Propozim e ligjit për ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për Polici Komunale.

Në diskutim u vlerësua se me Propozimin e Ligjit përmirësohet korniza ligjore për organizimin dhe veprimtarinë e Policisë Komunale, me qëllim ushtrimin më efikas të punëve që janë kompetencë e saja dhe krijohen kushtet shtesë për sigurimin e rendit komunal në njësit e vetëqeverisjes vendore, e me këtë edhe punës më të frutshme të organeve të vetëqeverisjes vendore në realizimin e politikave të saja.

Flash Lajme