Mali i Zi

Colors: Purple Color

Në Sallën e madhe të Kuvendit të Komunës së Ulqinit të mërkurën u mbajt tubimi rajonal “Administrata publike dhe OJQ – të – si të arrihet bashkëpunimi dhe mirëbesimi thelbësor?”.

Në tubim u prezantua hulumtimi të cilin e realizoi Qendra për Zhvillimin e Organizatave Joqeveritare (CRNVO), e që ka të bëjë me bashkëpunimin dhe mirëbesimin e ndërsjellët në mes administratës publike dhe OJQ-ve.

Flash Lajme