Mali i Zi

Colors: Purple Color

Strategjia, e propozuar, politike e pakicave në kapitullin „Qëllimi dhe masat e Strategjisë“ në fushën e arsimit, mendoi se është e padrejtë dhe nën nivelin e plan-programeve të kohës së mëparshme, ndaj duhet kërkuar ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve sistemore në fushën e arsimit me qellim të përmirësimit të plan-programeve mësimore sidomos të gjuhës shqipe, historisë kombëtare, muzikës dhe artit, e cila do të fuqizohej me një garanci të përgjithshme kushtetuese e jo të lihet në mëshirën e institucionit apo individit.

Qeveria e Malit të Zi vendosi si prioritet të vetin ndërtimin e një administrate publike efikase, racionale dhe transparente. Kjo administratë, siç theksojnë zyrtarët e shtetit, në hap me trendët modernë, do ta vendos qytetarin në rend të parë dhe do të përcaktojë një nivel të lartë të transparencës së institucioneve publike në epokën e teknologjive bashkëkohore të informacionit dhe komunikimit.

Qeveria e Malit të Zi vendosi si prioritet të vetin ndërtimin e një administrate publike efikase, racionale dhe transparente. Kjo administratë, siç theksojnë zyrtarët e shtetit, në hap me trendët modernë, do ta vendos qytetarin në rend të parë dhe do të përcaktojë një nivel të lartë të transparencës së institucioneve publike në epokën e teknologjive bashkëkohore të informacionit dhe komunikimit.

Flash Lajme