Mali i Zi

Colors: Purple Color

Gjatë festës shtetërore, Ditës së Shtetësisë, të hënën me 15 korrik, në të gjithë pjesët e Sistemit Malazez të Elektroshpërndarjes, u siguruan kushtet e nevojshme për funksionimin stabil të sistemit elektroenergjetik.

Gjatë festës shtetërore, Ditës së Shtetësisë, të hënën me 15 korrik, në të gjithë pjesët e Sistemit Malazez të Elektroshpërndarjes, u siguruan kushtet e nevojshme për funksionimin stabil të sistemit elektroenergjetik.

Gjatë festës shtetërore, Ditës së Shtetësisë, të hënën me 15 korrik, në të gjithë pjesët e Sistemit Malazez të Elektroshpërndarjes, u siguruan kushtet e nevojshme për funksionimin stabil të sistemit elektroenergjetik.

Flash Lajme