Mali i Zi

Colors: Purple Color

Mbasi që para dy muajsh Qeveria e Malit të Zi plotësoi kërkesën, Kriporja e Ulqinit u regjistrua në Listën Ramsar – rrjetin botëror të zonave të mbrojtura moçalore.

Konventa Ramsar obligon çdo vend nënshkrues të ruajë në mënyrë të tërësishme çdo ligatinë në territorin e vet dhe paraqet kornizë për bashkëpunim ndërkombëtar në mbrojtjen dhe shfrytëzimin e qëndrueshëm të ligatinave.

Flash Lajme