Mali i Zi

Colors: Purple Color

Pa administratë të mirë nuk ka degë transparente dhe të përgjegjshme të pushtetit, por as institucione të pavarura. Administrata publike e mirëadministruar dhe profesionale, së bashku me planifikimin dhe koordinimin e politikave, procedurat e sigurta administrative dhe menaxhimin e përmirësuar financiar në sektorin publik kanë rëndësi kyçe për funksionimin e shtetit/Komunës.

Shqiptarët janë një ndër popujt me shumë probleme, si ekonomike dhe politike por me një harmoni dhe tolerancë të rrallë ndërfetare. Kjo harmoni dhe tolerancë mbështetet në vetëdijen kombëtare për faktin se të gjithë shqiptarët të të gjitha besimeve janë të një gjaku dhe të një gjuhe kanë origjinën, truallin dhe traditën e përbashkët.

Nga Qendra për Mbrojtjen dhe Hulumtimin e Shpendëve (CZIP) ftuan qytetarët të nënshkruajnë peticionin për ndalimin e qeseve të plastikës dhe rregullimin sistematik të problemit të mbeturinave në lidhëzën: http://tiny.cc/eu5l6y

„Mbeturinat dhe plastika nuk i dëmtojnë vetëm njerëzit dhe nuk janë vetëm faktor i prishjes vizuale të natyrës.

Nga Ambasada e Republikës së Shqipërisë në Mal të Zi jemi informuar se Qeveria e Shqipërisë ka marrë vendim për përjashtimin nga nevoja e pajisjes me leje pune dhe certifikatë regjistrimi për punë për të gjithë shqiptarët nga Mali i Zi që punojnë dhe veprojnë në Shqipëri, thanë nga Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve (KKSH).

Flash Lajme