Mali i Zi

Colors: Purple Color

Qyteti i vjetër i Shasit është nën mbrojtjen ligjore më Vendim numër 1018 i datës 18. 10. 1950.

Hapsira kulturore e lokalitetit arkeologjik të Shasit përfshinë  dhe stadiumin e Shasit i cili në kuadër të Parkut arkeologjik dhe natyrorë të Shasit është hapsira që është destinuar si pjesë eaktiviteteve kulturore, sportive dhe prezantimit të florës së zonës.

Nga Organizata Turistike e Ulqinit njoftuan se këtë sezon janë në funksion dhjetë pika turistike – informative në territorin e tërë Komunës.

Pika është hapur edhe në pikën kufitare Sukubinë, në të cilin polica kryen kontrollin e lajmërimit të mysafirëve që kanë pushuar në rivierën e Ulqinit.

Flash Lajme