Ligji për kufizimin e prodhimeve prej duhanit hynë në fuqi të mërkurën, me 14 gusht, kur do të ndalohet konsumi i duhanit në ambientet e mbyllura.

Ekziston mundësia e caktimit të hapësirës së veçantë të cilën pronari, gjegjësisht përdoruesi e cakton vetëm për këtë qëllim.

Me ligjin e ri nuk lejohet pirja e duhanit në cilëndo hapësirë ose pjesë ku konsumohet ushqimi dhe pija.

Kush i shkel dispozitat e këtij akti ligjor rrezikon të paguajë dënimin deri në 20 mijë euro.

Flash Lajme