Kosova

Ndër objektivat e PSAK-ut e që ka shënuar progres në vitin 2018 është përfshirja në edukimin parashkollor dhe parafillor, që ka shënuar ngritje. Po ashtu, është rritur përfshirja e nxënësve me nevoja të veçanta në 50 përqind, rritje ka pasur edhe në përfshirjen e komuniteti rom, ashkali dhe egjiptian, ku në arsimin fillor është rritur për 10 përqind, ndërsa në arsimin e mësëm të ulët dhe të lartë në 20 përqind.

Ambasadori i Marokut në Serbi Mohamed Almin Belhaj ka konfirmuar sot se qëndrimi i vendit të tij lidhur me “integritetin territorial dhe sovranitetin” e Serbisë nuk ka ndryshuar dhe se Maroku do ta përkrahë Serbinë në të gjitha forumet ndërkombëtare, transmeton Koha.net.

Flash Lajme