Gerlad Kola, konsulent mjekësor

Varicela është një sëmundje shpërthyese, shumë ngjitëse, që shkaktohet prej virusit herpetik të “variçela – zoster”. Ky është një virus që shkakton dy sëmundje:
zjarrin e natës (Herpes-Zoster) dhe linë e dhenve (Variçela).

Flash Lajme