Herët në shtatëzani temperaturat e ulta nuk janë ndonjë problem. Por një temperaturë e lartë mbi (39,5 celcius) mund të jetë vdekjepruese për foshnjën tuaj.

Procesi fiziologjik i zhvillimit të hershëm të fetusit, siç është aktiviteti i proteinave, janë të ndjeshme ndaj temperaturave, dhe i gjithë procesi i zhvillimit të fetusit mvaret nga përdorimi i proteinave të duhur në kohë të duhur.

Flash Lajme