Realiteti në të cilin jetojmë është realisht shumë kompleks. Sado përpiqemi ta kuptojmë dhe të bashkëveprojmë më të, asnjëherë nuk ia dalim mbanë plotësisht. Mendja e njeriut arrin të kapë vetëm një pjesë shumë të vogël të saj nëpërmjet shqisave por mbetemi ende të limituar në gjuhën që përdorim për ta perceptuar dhe përmbledhur atë.

Flash Lajme