80 pacientë kanë përfituar transplant falas të veshkave, me financim publik në spitalet jopublike, që prej ofrimit të këtij shërbimi. Shifrat janë bërë publike nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor.

Sipas FSDKSH, sfida e radhës mbetet realizimi i transplantit në spitalet publike. 80 pacientë kanë përfituar transplante falas, me financim publik në spitalet jopublike, që prej ofrimit të këtij shërbimi.


Flash Lajme