Në mbledhjen e sotme, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka emëruar 15 magjistratë si gjyqtar, duke nisur zëvendësimin e vendeve bosh të lënë nga gjyqtarëve e djegur nga Vetting-u.

Duke iu referuar njoftimit bëhet e ditur se gjyqtarët e rinj ishin diplomuar në Shkollën e Magjistraturës, për profilin gjyqtar, në përfundim të vitit akademik 2018-2019.

Njoftimi i KLGJ:

Në kuadër të mirëfunksionimit të sistemit gjyqësor, sot më datë 09.01.2020, Këshilli i Lartë Gjyqësor, përmes një vendimmarrje të rëndësishme, emëroi si gjyqtarë 15 magjistratë. Ky emërim u krye duke mbajtur në konsideratë përfundimin procedurës së verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin si gjyqtar, të kandidatëve të diplomuar në Shkollën e Magjistraturës, për profilin gjyqtar, në përfundim të vitit akademik 2018-2019.

Gjyqtarët e emëruar nga Këshilli i Lartë Gjyqësorë, janë si më poshtë vijon:

 1.     Znj. Erlanda Agaj;
 2.     Z. Marko Boshku;
 3.     Znj. Elisabeta Gjoni;
 4.     Z. Klejda Çapja;
 5.     Z. Artur Prenga;
 6.     Z. Mirjan Mustafaj;
 7.     Znj. Kostandina Kuro;
 8.     Znj. Iva Zemani;
 9.     Znj. Enisa Shahini;
 10.            Znj. Ema Shaholli;
 11.            Z. Shkëlzen Liçaj;
 12.            Z. Xhevdet Lika;
 13.            Z. Ligoraq Toshi;
 14.            Z. Hazbi Balliu;
 15.            Z. Florin Demollari.

Më tej, Këshilli, bazuar në propozimin e Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, vendosi që gjyqtari Osman Aliu, të përfitoi pagën për të gjithë kohën e pezullimit nga detyra. Gjithashtu, Këshilli vendosi deklarimin e mbarimit të statusit të magjistratit për shkak të dorëheqjes nga detyra, të tre gjyqtarëve, përkatësisht të {…}, {…}dhe {…}.

Në përfundim të kësaj mbledhjeje, KLGJ vendosi kualifikimin e dy kandidatëve për në formimin fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 2019-2020, duke përmbyllur kështu procesin e hetimeve të thelluara për këta kandidat.

Flash Lajme

Më të lexuarat

 • Week

 • Month

 • All