Përfaqësuesit e Institucioneve shqiptare po diskutojnë për regjistrat e pronësisë dhe vigjilencën e duhur me ekspertët e Këshillit të Evropës në një tryezë të rrumbullakët mbi “Transparencën e Pronësisë Profesionale në Shqipëri” që po zhvillohet në Tiranë, Shqipëri më 12 dhe 13 mars 2019.

Eventi u organizua në bazë të një kërkese për ndihmë nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë së Shqipërisë dhe është e lidhur me zhvillimin e Udhërrëfyesit për Regjistrin e Pronësisë në Shqipëri. Gjatë dy ditëve pjesëmarrësit do të diskutojnë kërkesat ndërkombëtare lidhur me transparencën e pronësisë përfituese, mangësitë në Shqipëri të identifikuara nga Moneyval (Institucioni Evropian që merret me pastrimin e parave) dhe praktikat e mira krahasuese në lidhje me problemet e pronësisë dhe regjistrat qendror. Diskutimet do të shërbejnë si një platformë për hartimin e hapave të ardhshëm në zhvillimin dhe zbatimin e Udhërrëfyesit për krijimin e regjistrit të pronësisë në Shqipëri.

Kjo tryezë e rrumbullakët organizohet nën kujdesin e BE-së/CoE-së Objektit Horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë Veprimi kundër Krimit Ekonomik në Shqipëri (AEC-AL). Problemet e shumta të pronave në Shqipëri janë bërë problem edhe në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut, në të cilën janë lënë pezull një numër i madh dosjesh. Ato qarkullojnë nga një gjykatës tek tjetri dhe si rrjedhojë, qartësia e tyre mbetet pa u sqaruar për një kohë të gjatë.

Flash Lajme

Më të lexuarat