Artan Grubi

Në këto 28 vite pavarësi nuk rreshtën përpjekjet tona për përfshirje, për respekt, për të drejta, për trajtim si qytetar të rendit të parë, për liri, barazi, ndërsa rrumbullakësimi normativ nuk nënkupton edhe zbatim të përpiktë.

Megjithatë sfida në vijim e shtetit tonë të përbashkët është drejtësia selektive, e kontrolluar politikisht, me dallime etnike, e korruptuar dhe e shëndëruar në instrument.

Kemi nevojë për një shtet, ku përveç se ndjehemi të lirë dhe të barabartë, do të besojmë edhe në drejtësi joselektive.

Колку по еднакви, толку по лојални.

Во овие 28 години независност, не престанаа нашите заложби за инклузивност, за почит, за права, за однос како кон граѓани од прв ред, за слобода, за еднаквост, додека нормативното заокружување не подразбира и доследна имплементација.

Сепак, следниот предизвик на нашата заедничка држава е селективната правда, политички контролирана, со етнички разлики, корумпирана и претворена во инструмент.

Имаме потреба од држава каде што покрај чуствата за слобода и еднаквост, ни треба верба во неселективна правда.

Flash Lajme

Më të lexuarat