Elez Tela ka lind në Rashtishë nalt më 23.02.1955 , ndërroi jetë më 11.09.2019 ( ditën e 11 te muajit Muharem), në moshën 64 vjeçare.

Ka qenë myhyb te rahmetli efendi Selim Shaptafa e pastaj ka marr dorë si dervish qysh ne vitin 1995 te rahmetli Shejh Rasim Llolla.

Në vitin 2002 u vesh shejh nakip (zëvendës i Shejhut ). Mas kalimit të Shejh Rasim Llolles ne vitin 2007, me 12. 07. 2012 Shejh Dr. Reshit Llolla e veshi Elezin Shejh Saadi të teqes së Shejh Rasimit, ku dhe ndërroi jetë.

Varrimi u ba me 12.09.2019 pran Shejh Rasimit në Tyrben e tij në Rashtishë poshtë.

Zoti inshanallah e ka gradu me Xhenet.

Lil-lahi el-Fatiha

Flash Lajme

Më të lexuarat