Fëmijët e Njësisë Edukuese „Guaca“ vizituan Qendrën Ditore „Sirena“ në Ulqin dhe kështu e shënuan „Javën e Fëmijëve“.

Në këtë institucion fëmijët nga kopshti „Solidariteti“ e shikuan shfaqjen „Bukuroshja dhe Bisha“.

„Java e fëmijëve“ shënohet çdo vit në javën e parë të tetorit dhe paraqet mënyrën që ti tregohet opinionin për nevojën dhe obligimin e respektimit të fëmijëve dhe në mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve të garantuara me Konventën për të drejtat e fëmijëve të cilën në vitin 1989 e miratoi Kuvendi i Kombeve të Bashkuara.

Flash Lajme

Më të lexuarat